Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, το Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών και Εκπαίδευση».

Δεν πρόκειται για ακόμη ένα συνέδριο διερεύνησης μιας από τις πλέον τραυματικές σελίδες της ελληνικής ιστορίας του 20ου αιώνα, αλλά για μία ευκαιρία ανάδειξης διαστάσεων που παρουσιάζει το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα τόσο σε διαχρονικό όσο και σε συγχρονικό επίπεδο.

Το συνέδριό μας αποσκοπεί στη διεξαγωγή ενός διεπιστημονικού διαλόγου μέσω του οποίου εξετάζονται τα θέματα των βίαιων μετακινήσεων πληθυσμών, της προσφυγιάς, των εκτοπισμών και της μετανάστευσης στο χώρο της εκπαίδευσης. Τα ενδιαφέροντά μας επικεντρώνονται τόσο στις πολιτικές και πρακτικές διαχείρισης του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος, όσο και στις κοινωνικο-πολιτισμικές και ηθικές διαστάσεις αυτών των ιστορικών γεγονότων, στις αναπαραστάσεις, τα νοήματα και τις ιδεολογίες που συνδέονται με αυτές. Υπό την έννοια αυτή, οι εργασίες του συνεδρίου µπορεί να ιδωθούν και ως προσπάθεια ανάδειξης τρόπων αντιμετώπισης και διαχείρισης εκπαιδευτικών προκλήσεων και παρεμβάσεων που στηρίζουν παιδιά με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Η Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής

Καθ. Μαρίτα Παπαρούση


* Το έργο της αφίσας είναι ευγενική παραχώρηση του εικαστικού Γιάννη Χρηστάκου, Αναπλ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.